The Goldview

The Goldview

Công ty CP Đầu tư TNG Holdings
Khách hàng:

Công ty CP Đầu tư TNG Holdings

Thực hiện:

2015

Vai trò:

Tư vấn chiến lược và lên kế hoạch Marketing truyền thông giai đoạn nhận diện thương hiệu
Cung cấp dịch vụ viết bài (lên ý tưởng, nội dung bài viết…) phù hợp cho từng giai đoạn phát triển dự án.

Vượt qua đánh giá nghiêm ngặt của hội đồng gồm 70 giám khảo quốc tế, khu phức hợp The GoldView (346, Bến Vân Đồn, TP.HCM) đã nhận giải thưởng International Property Awards (IPA) hạng mục “Dự án căn hộ cao cấp tiêu biểu tại Việt Nam”. 

Đề xuất
Communication
24

Doanh nghiệp hàng đầu đã tin tưởng dịch vụ Event tại Hoàng Mai Media

Xem chi tiết