Crystal Bay

Crystal Bay

Tập đoàn Crystal Bay
Khách hàng:

Tập đoàn Crystal Bay

Thực hiện:

2018

Vai trò:

Thiết kế website và sản xuất phim giới thiệu Tập đoàn Crystal Bay
Đề xuất kế hoạch truyền thông thương hiệu Crystal Bay

Crystal Bay là doanh nghiệp phát triển du lịch và lữ hành quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, tiên phong xây dựng hệ sinh thái du lịch cao cấp, song song với việc phát triển hạ tầng và khai phá những tiềm năng du lịch mới của các địa phương.

Họp báo Starbucks Reward
F&B
Starbucks Coffee Company
Starbucks Coffee Company
Đề xuất
Communication
24

Doanh nghiệp hàng đầu đã tin tưởng dịch vụ Event tại Hoàng Mai Media

Xem chi tiết