SEASONS AVENUE

Seasons Avenue

Tập đoàn CapitaLand
Khách hàng:

Tập đoàn CapitaLand

Thực hiện:

2015

Vai trò:

 Tư vấn chiến lược định vị và xây dựng câu chuyện dự án
 Tư vấn chiến lược truyền thông dự án

Là dự án do CapitaLand – tập đoàn bất động sản danh tiếng Singapore phát triển, Seasons Avenue là kết tinh những giá trị của Đảo quốc Sư tử và được đánh giá là một trong những chung cư sở hữu cộng đồng cư dân văn minh của Thủ đô.

 

Họp báo Starbucks Reward
F&B
Starbucks Coffee Company
Starbucks Coffee Company
Đề xuất
Communication
24

Doanh nghiệp hàng đầu đã tin tưởng dịch vụ Event tại Hoàng Mai Media

Xem chi tiết