NGOS

AFD

Gemmes Vietnam: Thanh niên với biến đổi khí hậu

Cơ quan phát triển Pháp (AFD)
Khách hàng:

Cơ quan phát triển Pháp (AFD)

Thực hiện:

2018

Vai trò:

Lên ý tưởng & tổ chức sự kiện Gemmes Vietnam - Thanh niên với biến đổi khí hậu.
Thiết kế & in ấn toàn bộ sự kiện
Thực hiện kế hoạch marketing truyền thông trên báo in và báo online.

Hoàng Mai Media là đơn vị đại diện truyền thông cũng như đơn vị phụ trách tổ chức chính cho chương trình GEMMES Việt Nam - một chương trình nghiên cứu kinh tế về biến đổi khí hậu của cơ quan phát triển Pháp - AFD phối hợp cùng Bộ Tài nguyên - Môi trường triển khai chương trình này. Đây cũng là nội dung chính của Bản thỏa thuận MOU, được kí kết giữa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường và Tổng giám đốc AFD tại Phủ Tổng thống Pháp vào ngày 27 tháng 3 năm 2018 vừa qua, dưới sự chứng kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Pháp Macron, nhân chuyến công du của Tổng bí thư tại Pháp.

The Goldview
Công ty CP Đầu tư TNG Holdings
Công ty CP Đầu tư TNG Holdings
Đề xuất
Sự kiện
truyền thông
12

Doanh nghiệp hàng đầu đã tin tưởng dịch vụ Event tại Hoàng Mai Media

Xem chi tiết